Koldioxiddebatten är för viktig för att styras av Åsa Romsons känslor

Klimatdebatten är allt för viktig för att styras av känslor och antaganden. Vill vi göra reell nytta måste våra beslut vara baserade på fakta – och utifrån det forma både politik och styrmedel som hanterar utsläppen men möjliggör för tillgänglighet och konkurrenskraft. Den senaste tiden har det lyfts en rad felaktiga påståenden i debatten – […]

Vilseledande forskare bortser från Naturvårdsverkets egna fakta

Ett antal debattörer föreslår på DN debatt att en särskild koldioxidskatt på flyg ska införas i Sverige. Frågan är inte ny. Redan 2006 beslutades om en särskild flygskatt och trots att skatten avskaffades innan den hann träda i kraft så fick vi uppleva de negativa konsekvenserna av en sådan skatt. Flera flyglinjer stängdes vilket försämrade […]

Tillväxtfientlig politik

De  förslag som nu presenterats kan få betydande  konsekvenser för tillgänglighet.  På bordet finns nu beslut om att lägga ned Bromma flygplats och eventuellt andra flygplatser framöver.  Det finns även detaljerade förslag om införandet av höga svenska flygskatter. Resultat för Sverige kan bli sämre tillgänglighet och vi kan få se färre investeringar och etableringar och därmed […]

Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats

En nedvärdering av flygets roll i Stockholmsregionen som främst syns genom förslaget att lägga ned Bromma, en flygskatt samt en statlig förhandlingsperson som ska uppmuntra nedläggning av citynära flygplatser ute i landet är alla förslag som är direkt flygfientliga. Dessa förslag leder till att Sverige får sämre tillgänglighet – vilket direkt påverkar landets och kommunernas tillväxt. […]

10 000-tals jobb hotas av en flygskatt

Statens intäkter skulle minska med över 3 miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än 6 miljarder. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2% av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar. Flygskatt plus en höjd moms skulle göra inrikesflygbiljetter 48% dyrare!

24 000 jobb hotas om Bromma läggs ner

Bromma flygplats spelar en utomordentligt viktig roll för jobbskapandet i hela Sverige. Nya siffror visar att minst 24 000 jobb hotas om Bromma läggs ner.