Den rödgröna majoriteten i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats

En nedvärdering av flygets roll i Stockholmsregionen som främst syns genom förslaget att lägga ned Bromma, en flygskatt samt en statlig förhandlingsperson som ska uppmuntra nedläggning av citynära flygplatser ute i landet är alla förslag som är direkt flygfientliga.

Dessa förslag leder till att Sverige får sämre tillgänglighet – vilket direkt påverkar landets och kommunernas tillväxt.

Bromma och Arlanda är inte enbart en fråga för Stockholms politiker utan båda flygplatserna är viktiga nav för landets inrikesflyg. Flygplatser är en oerhört viktig infrastruktur för vår lokala och globala konkurrenskraft och en nedläggning av Bromma flygplats kan inte ses isolerat eller som en fråga för stockholms bostadsproblem. Man måste ta ett helhetsgrepp runt flygplatskapaciteten i hela Mälardalen. Bra kommunikationer är oerhört viktiga både för storstad och hela landet. Som vanligt är det regionerna som ligger en bit från storstäderna som drabbas hårdast i dessa situationer, människor och företag som har längst till stora marknader och huvudstaden.

Vi måste ha en långsiktighet i politiken, och vi behöver politiker som ser vad som sker i vår omvärld. Det är ett faktum att Sverige som ett exportberoende land behöver världen mer än världen behöver oss. Tillgänglighet dvs att Sverige är inom räckhåll för världen är en förutsättning för vår globala konkurrenskraft. Vi ser att resten av världen satsar stort och visionärt på tillgänglighet, det är av största vikt att Sverige gör detsamma. Flyg har identifierats som en viktig motor för tillväxt och skapar arbetstillfällen, skatteintäkter, och konkurrenskraft.

Svenskt flyg arbetar för att rgeringen ska ha ett helhetsperspektiv på flygets ekonomiska bidrag till Sverige, och vilka förutsättningar som krävs för att flygföretag ska kunna verka och satsa i Sverige. Nu ser vi fram emot att Sveriges nya regeringen fortstätter det initiativ som startades under hösten. Ett initiativ som ska leda en nationell luftfartsstrategi. Som ett led i detta ser vi att alla stora förslag och beslut gällande flyg måste väreras noga och vara en del av den nationella strategin.

Läs mer om vår agenda  ”Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget”

Läs mer om det pågående arbetet på näringsdepartementet: En strategi för att stärka flygets konkurrenskraft