Svenskt Flygs kommentar till utredningen ”Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen”

Bromma flygplats är nu förhoppningsvis säkrad för en lång period framåt – Anders Sundströms utredning konstaterar att ”Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet” Ett tydligt klargörande om flygets betydelse för Sverige.

Bromma flygplats är en viktig del av Svensk infrastruktur och utredningen konstaterar att det är många viktiga pusselbitar som måste falla på plats innan Bromma ev kan stängas men även vad gäller Arlandas utveckling.  En utbyggnad av Arlanda är helt nödvändig för att stärka Arlandas och Sveriges konkurrenskraft och roll som ett nationellt viktigt transportnav.

Det är lång tid kvar till 2038 och mycket kan hända både gällande en ökad efterfrågan på flygtransporter och behov av fler mindre citynära flygplatser för näringslivet.  Ambulansflyg, allmänflyg och helikoptrar behöver vara nära städer och har en viktig funktion att fylla både inom turism och inte minst i händelse av katastrofer som branden i Sala.

Bara i dag kommer över 100 000 människor att flyga till eller från en svensk flygplats. Antalet flygresenärer ökar med en miljard mellan 2012 och 2017 och flygresandet fördubblas ungefär vart 15 år. Vi måste planera för och säkerställa att vi har den flygkapacitet Sverige behöver i framtiden.

Samtidigt beskriver Sundström hur Stockholm har tappat i tillgänglighet och konkurrenskraft och hur andra flygplatser i norden är ”effektivare och mer attraktiva flygplatser för resenärer och flygbolag”. Svenskt Flyg ser därför särskilt allvarligt att på att regeringen vid sidan om Bromma utreder en nationell flygskatt. Något som skulle sänka vår konkurrenskraft, försvåra etableringen av nya direktlinjer och försämra den nationella tillgängligheten. Framför allt skulle vi förlora många arbetstillfällen och besökare till Sverige. Ett förslag som går tvärt emot regeringens egen ambition gällande både Exportstrategi och jobbmål.

Svensk luftfart bidrar årligen med över 130 miljarder till svensk BNP och över 180 000 jobb, inom flyg men framförallt via den tillgänglighet som skapas i samhället. Varje dag spenderas 215 miljoner kronor av flygresenärer runt om i Sverige, pengar som går in i de lokala ekonomierna. Med goda ramvillkor konkurrenskraftiga skatter och regler kan flyget fram till 2030 ytterligare bidra med ca 43 0000 nya jobb och över + 52 miljarder till BNP.

Vi kommer att resa mer i framtiden, inte mindre – den stora frågan är om flyget kommer att landa i Sverige eller flyga över och förbi oss till våra grannländer. Ett växande Sverige behöver mer tillgänglighet. Vi behöver korta avståndet och restiderna mellan städer, regioner och länder, det ger i sin tur fler jobb i Sverige. Och vi behöver en klok strategi för hur vi ska komma dit. Att stänga flygplatser och införa nationella flygskatter är fel väg att gå.