Tillväxtfientlig politik

De  förslag som nu presenterats kan få betydande  konsekvenser för tillgänglighet.  På bordet finns nu beslut om att lägga ned Bromma flygplats och eventuellt andra flygplatser framöver.  Det finns även detaljerade förslag om införandet av höga svenska flygskatter.

Resultat för Sverige kan bli sämre tillgänglighet och vi kan få se färre investeringar och etableringar och därmed förlorar vi arbetstillfällen inom många fler branscher än flyget. Risken finns också att vi får en nedgång i antalet utländska besökare som kan drabba hela besöksnäringen.

Världen runtomkring står inte stilla, tvärt om. I Kina, en av nästa generations största marknader och världens största flyghubb efter 2030, byggs flygplatser på löpande band. Sydney, Berlin, Dubai och Mexiko bygger alla ut eller bygger helt nya flygplatser för att möta upp för ökande reseströmmar och stärka sin konkurrenskraft. Det är städer och länder som Sverige och svenska företag konkurrerar med på en global marknad.

Just nu planerar flera av våra medlemsföretag stora och långsiktiga investeringar gällande inköp av nya flygplan och utbyggnad och modernisering av flygplatser. Utan långsiktiga och tydliga ramvillkor för flygnäringen står miljarder på spel och vi riskerar att tappa så väl arbetstillfällen som fart i den teknikomställning som flyget såväl behöver.

Sverige behöver en politiskt beslutad luftfartsstrategi som ger långsiktiga förutsättningar för att flygnäringen kunna utvecklas inom och utom landets gränser – samtidigt som svensk tillgänglighet och konkurrenskraft stärks.  I en nationell strategi måste konsekvenser av förslag som flygskatt, nedläggning av flygplatser och andra ramvillkor analyseras noga och sättas i ett globalt perspektiv.

I höstas påbörjade den förra regeringen det arbetet att tillsammans med flygnäringen. Vi ser fram emot att få slutföra det arbetet med vår nya regering.

Om detta inte sker och de förslag som nu ligger blir verklighet är det stor risk att framtidens passagerare flyger över och förbi oss till mer attraktiva destinationer. Då tar det inte lång tid innan företag och talanger följer efter, kort sagt de som skapar värde flyttar ut från Sverige.

Det tar lång tid att bygga upp ett tillgängligt, fritt och investerarvänligt land eller region som lockar företag och humankapital, det går desto snabbare att  rasera det. Flygföretag liksom hela näringslivet behöver förutsägbarhet, tydlighet och långsiktighet för sin verksamhet.

Det är hög tid att lyfta blicken. Sanningen är att Sverige behöver världen mer än världen behöver oss.