Grön flygplats

1 juli 2019 startades projektet Grön Flygplats där 26 av Svenska Regionala Flygplatsers flygplatser deltar. Det är ett treårigt projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläppen från flygplatsernas egen verksamhet. Det ska också vara möjligt för flygbolagen att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflyg efterhand som den tekniska utvecklingen går framåt.

Mål:

  • Energieffektivisera med 6%
  • Minska koldioxidutsläpp med 49%
  • Minska mängden osorterat avfall med 14%

Sex av flygplatserna i projektet har gjort en gemensam upphandling av bioflygbränsle och flera är på gång. De erbjuder andra aktörer i sin region att ansluta sig till upphandlingen för att minska utsläppen från sina flygresor. Hittills har Kalmar kommun, Region Kalmar, Skellefteå kommun och Båstad kommun anslutit sig.

Kalmar Airport har under 2021 haft 34 procent inblandning av fossilfritt bränsle i det bränsle som tankas på flygplatsen. Detta är troligtvis den högsta inblandningsgraden i världen på en flygplats.

Projektet har gjort en utredning för att underlätta att för flygplatserna att installera solceller på flygplatsområdet. Flera flygplatser är på gång att göra det och fyra har det redan.
Det övriga arbetet handlar bl.a. om installation av bergvärme, HVO100 i flygplatsens fordon, inköp av elfordon, ny belysning samt justeringar av värme och ventilation.

Läs mer på www.gronflygplats.se »