Ny teknik

Det strategiska innovationsprogrammet för flyg – Innovair

Det strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair, arbetar med utveckling av teknologi för nästkommande generationer av flygplan, flygmotorer och övriga flygsystem.

Elflygplan

Det svenska företaget Heart Aerospace utvecklar ett batteridrivet regionalflygplan och 2019 lanserades en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg finansierad av Nordic Innovation.

Biobränsle

SAS och BRA gör det möjligt att flyga med biobränsle och ett svenskt projekt har analyserat biobränsleproduktion från skogsrester.

Luftrumsarbete för att minska utsläpp

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser.

The Perfect Flight

Den 16 maj 2019 landade världens mest klimateffektiva flygning på Bromma flygplats – The Perfect flight.