Green Flyway

Projektet syftar till att skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster i Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros och Östersund. Målsättningen för projektet är också att utreda luftrumskontroll för autonoma luftfarkoster, anpassa flygplatser till eldrift, arbeta för att utveckla elflyglinjer samt sprida kunskap och kompetens. Målet är att testarenan ska klara sig på kommersiella meriter efter projektperiodens slut.

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket:

  • Luftrum
  • Testarena
  • Ren energi och laddning
  • Forskning och utbildning
  • Regional utveckling
  • Hälsa och beredskap

Projektägare: Östersunds kommun, Röros kommun
 
Partners och finansiärer: Trondheim Kommun, Swedavia, Trafikverket, Avinor, RenRöros, Röros Flyservice, Sintef, SAS, Heart Aerospace, Örnsköldsvik Airport, Jämtkraft, LFV, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, Härjedalen Sveg Airport, Frösö Park, Tröndelag Fylkeskommune, Samling Näringsliv.

Läs mer på www.greenflyway.se »