Innovair – det strategiska innovationsprogrammet för flyg

Det strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair, arbetar med utveckling av teknologi för nästkommande generationer av flygplan, flygmotorer och övriga flygsystem. Innovairs arbete omfattar nya lättare mer effektiva flygplan, nya lättare mer effektiva flygmotorer med nya brännkammare för reducerade emissioner av partiklar, förbättrade flygtrafiksystem inklusive optimerade flygrutter, optimerad flyghöjd (för att undvika kondensstrimmor) och mer välfyllda flygplan, införande av biobränslen och syntetiska bränslen, vätgas, införande av elektrisk framdrivning samt legislativa åtgärder.

Innovairs aktörer har ett mycket strukturerat samarbete med i första hand Storbritannien och Tyskland och dessutom deltagande i de två stora Europeiska demonstatorprogrammen Clean Sky och SESAR. Det förra är Europas största forskningsprogram och är inriktat på att bl.a. utveckla demonstratorer för nästa generations små och stora flygplan och olika typer av nya flygmotorer. SESAR är inriktat mot att förbättra själva flygtrafikledningssystemet och att införa effektivare, kortare flygrutter i hela Europa.

Flera aktörer inom det svenska innovationssystemet (akademi, forskningsinstitut, små- och medelstora företag samt större industrier) är involverade i primärt Clean Sky men även i SESAR där även LFV deltar. Saab och GKN är fullvärdiga partner på högsta nivå i Clean Sky och Saab deltar även i SESAR med olika typer av delsystem, t.ex. det så kallade remote tower-konceptet, vilket medger trafikledning för en mindre flygplats från en annan större flygplats.

Saab utför på liknande vis demonstrationer av helt ny teknologi som BLADE, en laminärvinge med minskat motstånd och därmed mindre bränsleförbrukning. Saab levererar också bättre, lättare och billigare vingbalkar, dörrar och fönster till både Airbus och Boeing vilket bidrar till lägre utsläpp hos flygplanen från dessa företag.

Innovair har skapar det akademiska nätverket SARC (Swedish Aerospace Research Center) med samverkansavtal mellan LiU, Chalmers, KTH och LTU. Alla andra universitet och högskolor är välkomna att delta i centrets aktiviteter och avsikten är att alla forskare med statliga medel på sikt ska ingå i centret. Härigenom nås samverkan avseende forskarutbildning, interdisciplinär forskning och möjlighet att samverka avseende utlysningar inom EU.