Elflygplan

Sverige utvecklar elflygplan

Heart Aerospace utvecklar ett batteridrivet regionalflygplan. Bolaget är svenskt och utvecklingsarbetet sker utanför Göteborg. Målet är att ha ett certifierat elflygplan färdigt 2026 och därmed bidra till ett nytt exportområde inom svensk flygindustri. Flygplanet har kapacitet för 19 passagerare och ska initialt klara en distans på ca 40 mil. Flygplanstypen är en av de största batteridrivna modellerna som är under utveckling i världen för tillfället. Därmed skapas förutsättningar för fossilfritt flyg på ett stort antal nya och befintliga linjer runt om i världen.

Bolaget har i dagsläget orders och avsiktsförklaringar på över 500 flygplan .

Läs mer på www.heartaerospace.com »

NEA (Nordic Network for Electric Aviation)

2019 lanserades en nordisk satsning för att driva på utvecklingen av elflyg. Finansierat av Nordic Innovation (en organisation under Nordiska ministerrådet) utgör NEA en plattform där nordiska aktörer samlas. Arbetet är organiserat utifrån fyra fokusområden med tydliga målsättningar för att driva på framväxten av elflyg.

1. Nordisk standard för elflygets infrastruktur

Det arbetas mycket på nationell nivå för att kunna etablera elflyg. Målsättningen för NEA är att koordinera detta arbete för att skapa en gemensam standard.

2. Affärsmodeller för att koppla samman regioner

De nordiska länderna har en betydande flygplatsinfrastruktur som kan förbinda regioner men det nuvarande trafikflödet är centraliserat till de nordiska huvudstäderna. Med elektrifiering förväntas kostnaderna för drift och underhåll av flygplan sjunka, vilket öppnar upp för nya affärsmodeller för regional punkt-till-punkt-anslutning mellan fler regioner i de nordiska länderna.

3. Utveckla teknologi för nordiskt klimat

Det finns hundratals elflygplansprojekt över hela världen, men där saknas ofta utmaningarna som nordiska väderförhållanden ger. Till exempel batteriets termiska hantering i kallt klimat. En annan utmaning är de korta landningsbanorna på regionala flygfält. Korta banor kräver i allmänhet propellerplan med hög vinge och de är känsliga för isbildning.

4. Skapa europeiskt och globalt samarbete

Nordiska regeringar och flygbolag ligger i spets i övergången till hållbara flygresor. Europa och resten av världen vänder sig i hög grad mot de nordiska länderna för att visa vägen.

Läs mer på www.nordicinnovation.org »