Biobränsle

Produktion av flygbränsle av de trädtoppar, bark, grenar och stubbar som skogsindustrin inte tar vara på är inte bara möjligt utan har även en stor kommersiell potential. Det visar en förstudie som RISE gjort på initiativ från flygbolaget KLM, skogsägarföreningen Södra och flera andra nyckelaktörer.

Det är framförallt biobränslen och elektrobränslen som kan ge större bidrag till minskade växthusgasutsläpp på kort och medellång sikt. Det är mot den bakgrunden som det holländska flygbolaget KLM såg gemensamma intressen med flera andra aktörer att titta på möjligheten att starta en produktion av flygbränsle i Småland. De andra involverade i projektet har varit Småland Airport, Södra (Sveriges största skogsägarförening), Växjö energi, Växjö kommun, SkyNRG (holländsk mäklare av bioflygbränsle) och Luleå tekniska universitet – hela värdekedjan från skogsbruk och energi till flygplatser och flygbolaget.

Projektet gjorde en screening av sju möjliga tekniker, och landade i att använda restprodukter från skogsbruk och skogsindustri som förgasas vid 700-800 grader. Enligt förstudien skulle produktion av bioflygbränsle kunna bli både energi- och kostnadseffektiv. Produktionen skulle kunna komma igång redan inom 5-6 år tack vare hög teknikmognad och att befintliga anläggningar kan användas i stor utsträckning.

Läs mer på ri.se »

SAS och BRA gör det möjligt att flyga med biobränsle

Sedan färdplanen lanserades 2018 har både SAS och BRA gjort det möjligt för resenärerna att köpa till biobränsle på sina flygningar och därmed minska koldioxidutsläppen från resorna med upp till 80 procent.

Hos SAS kan resenärerna välja att köpa en eller flera 20-minutersblock av biobränsle per flygning och per person.

På en flygning som varar 60 minuter kommer ett 20 minuters block med biobränsle att motsvara en tredjedel av den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare på en genomsnittlig flygning. Detta innebär att en resenär som exempelvis vill köpa biobränsle för en biljett på en flygning som varar 60 minuter måste köpa tre block för att täcka hela flygtiden. Just nu är priset 100 kronor per block biobränsle vilket innebär 300 kr per flygtimme. Mängden biobränsle resenären köpt kommer att användas för att ersätta fossilt bränsle i motsvarande mängd på SAS flygningar.

BRA blev 2018 det första flygbolaget i världen som lanserade flygbiljetter som gjorde det möjligt att flyga på 100 procent bioflygbränsle. På BRA finns motsvarande möjlighet att köpa till biobränsle för 300 kr per resa vilket då tankas in i flygbolagets flygplan och ersätter motsvarande mängd fossilt bränsle.

Flygbolag i Sverige bidrar till ökad biobränsleproduktion

SAS har flera samarbeten för att bidra till en storskalig, kommersiell produktion av biobränsle i Skandinavien. SAS har bland annat skrivit en avsiktsförklaring med Preem, som planerar att bygga en anläggning med kapacitet att producera ett par hundra tusen kubikmeter biobränsle om året. Det skulle innebära att SAS potentiellt får leveranser av lokalt producerat biobränsle i stor skala inom några år.

Biobränslet vi använder i dag kommer främst från avfall från matproduktion, som till exempel återvunnen matolja, men i en nära framtid är målet att kunna använda bränsle gjort på nland annat restprodukter från skogsnäringen.

KLM är ett stort flygbolag på den svenska marknaden och har varit inblandade i ett antal svenska biobränsleprojekt. KLM är nu med och investerar i en produktionsanläggning för fossilfritt flygbränsle i Nederländerna.