Niklas Nordström lämnar posten som ordförande för Svenskt Flyg

Niklas Nordström kommer inte att kandidera till ordförandeposten för Föreningen Svenskt Flyg efter det att hans uppdrag löper ut meddelar Svenskt Flygs styrelse. Fram till föreningens årsmöte senare i vår är hans uppdrag oförändrat och hans ersättare kommer offentliggöras inom kort.

Inför Föreningen Svenskt Flygs årsmöte senare i vår har Niklas Nordström meddelat att han inte kommer kandidera till omval för ordförandeposten. Hans beslut är en följd av att han föreslagits som ordförande för Norrbottens Kommuner och föreslås ingå i SKLs styrelse.

– Det är inte lätt att lämna en verksamhet och ett uppdrag som jag brinner så mycket för. Samtidigt innebär mitt utökade uppdrag inom ramen för mitt arbete som kommunalråd att jag inte kommer kunna avsätta den tid som krävs till Svenskt Flyg, säger Niklas.

– För oss medlemmar i Svenskt Flyg är Niklas beslut såklart mycket tråkigt. Niklas har varit en stor tillgång och stark talesperson för våra frågor vilket gynnat hela näringen och alla som är beroende av fungerande flygförbindelser i landet, säger vice ordförande Peter Larsson.

Rekrytering av ny ordförande pågår

För närvarande pågår arbetet med rekrytering av Niklas ersättare och Svenskt Flygs styrelse kommer senare i vår att offentliggöra vem det blir som tar över ordförandeposten.

– Det har varit sex händelserika och lärorika år och de frågor föreningen driver har bara blivit viktigare. Vi ser just nu att flyget får bära en oproportionerlig del av ansvar för och  kritik om klimatpåverkan. Mycket står på spel för Sveriges förutsättningar att vara en attraktiv nation med vår geografiska placering och glest befolkade land. Om lagstiftning och opinion agerar på ett sätt som allvarligt försvårar människors flygresande riskerar det att skapa långt större problem än det löser. Jag kommer även fortsättningsvis följa flygets utveckling i Sverige och stötta den när jag kan, säger Niklas.

Fram till årsmötet fortlöper Niklas uppdrag för Svenskt Flyg oförändrat.

Flygets klimatfokus utvecklas

Från Svenskt Flyg noterar vi att flygskatten inte finns med i den budget som på onsdagen röstades igenom i riksdagen. Flygskatten har i praktiken saknat koppling till faktiska utsläpp. Därmed har investeringar i ny teknik och alternativa bränslen, det vill säga det som faktiskt gör en flygning grönare, inte premierats. Att flygskatten nu ser ut att avskaffas från den första juli 2019 påverkar inte flygbranschens ambition att kraftigt minska flygets klimatpåverkan.

Vi har kommit en bit på vägen. På 40 år har utsläppen per flygstol minskat med 70 procent. Det innebär att de flygplan som nu rullar ut på marknaden förbrukar så lite som 0,2 liter/passagerarmil eller 10-12 liter/passagerare på en sträcka motsvarande Stockholm-Köpenhamn. Parallellt en pågående föryngring av flygplansflottan arbetar den svenska flygbranschen för att bli helt fossilfri till 2045 med ett första delmål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Detta arbete beskrivs i närmare detalj i den färdplan som branschen tagit fram som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Flygbranschen deltar även aktivt i arbetet med den utredningen som regeringen tillsatte tidigare i år och som syftar till att presentera styrmedel för främjande av användning av alternativa flygbränslen. Idag är bioflygbränsle en bristvara som är runt fyra gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Vi kan dock konstatera att flera viktiga steg tagits för att öka tillgången på bioflygbränsle vilket kommer pressa priset på dessa.

Som litet men flygberoende land är möjligheten till att bidra till att minska klimatbelastningen genom minskat flygande liten. Men Sverige har en av världens största flygindustrier per capita inom vilken en stor del av utveckling och produktion fokuseras kring teknik som minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen från flyget. I dag sitter just sådan teknik från SAAB och GKN i de flesta moderna flygplan och bidrar till utsläppsbesparingar som många gånger överstiger den mycket begränsade effekt som flygskatten potentiellt kunde innebära. Raka flygvägar, optimerade in- och utflygningar från flygplatser är andra viktiga initiativ för att minska flygets miljöpåverkan.

Från flygbranschens sida är vägen framåt klar. Vi ska minska klimatbelastningen från flyget genom ett effektivt nationellt flyg som drivs på fossilfria bränslen samt genom forskning, utveckling och produktion av teknik som ger effekt globalt. Det är utsläppen, inte resorna som ska bekämpas!

 

 

Läs rapporter från våra seminarier i Almedalen

 
Nu kan du läsa rapporter från våra seminarier i Almedalen 2018.

 
Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge? »

Kan flyget bidra till att nå Sveriges klimatmål? »

Kan vi göra Sverige till en permanent världsutställning för flyginnovation? »

 

 

Premiär för elflyg i Sverige

Den 5:e juni samlades ett sextiotal personer på Bromma Stockholm Airport för att vara med när det för första gången flögs elflygplan i Sverige. Flygplanet var en Pipistrel Alpha Electro. Det används redan idag som skolflygplan i flera länder. Med flygtid på över en timme per laddning, närmast nollutsläpp av koldioxid, kraftigt reducerat ljud och en elkostnad på under 20 kr per flygtimme så innebär denna typ av flygplan flera vinster.

– Man måste börja någonstans och det pågår redan ett flertal stora projekt som handlar om elflygplan som ska kunna användas inom reguljärflyget. Efter en provtur med elflygplanet är jag ännu mer övertygad om att det här är en mycket viktig pusselbit för ett hållbart flyg i framtiden, säger Henrik Littorin, tf generalsekreterare i Svenskt Flyg.

Närmast ljudlöst lättade elflygplanet från marken. Bakom premiärflygningen låg projektet Ecoflight.se www.ecoflight.se som i första hand arbetar med att få till en elektrifiering av allmänflyget i Sverige. Elflyget har dock betydande potential även inom det reguljära flyget. Amerikanska tillverkaren Zunum, delägt av Boeing, ligger t.ex. bakom ett större tvåmotorigt elhybridflygplan som kan ta upp till 12 passagerare och ha en räckvidd på över 150 mil. Zunum har redan en order på 100 flygplan med planerad leveransstart 2022. I nästa steg pågår utvecklingen av flygplan med upp till 100 säten och 200 mils räckvidd. Med tanke på att majoriteten av alla flygningar i världen är kortare än två timmar är potentialen mycket stor för denna typ av flygplan.

– I kombination med fossilfria bränslen, kraftig energieffektivisering och effektivare sätt att flyga och att nyttja luftrummet så har elflygplan en central roll i framtidens hållbara flygande. Nu hoppas jag att regeringen är beredda att sätta upp ett offensivt mål kring omfattningen av elflyg i Sverige under den närmaste 20-årsperioden, säger Henrik Littorin.

 

 

Update, april 2018

I denna upplaga:

 • Färdplan för fossilfritt flyg överlämnad till regeringen
 • Den 8 maj arrangerar Svebio och Svenskt Flyg ett halvdagsseminarium om biobränslen inom flyget
 • Fakta om flygets finansiering och klimatpåverkan
 • Norge siktar högt när det gäller fossilfri luftfart

Läs nyhetsbrevet här »

Läs fler nyhetsbrev och prenumerera här »

 

 

Fossilfritt inrikesflyg 2030

Välkommen på halvdagsseminarium arrangerat av Svebio i samarbete med Svenskt Flyg.

Deltagandet är kostnadsfritt för dig som är medlem i Svebio, för övriga är priset 500 kr.
Anmälan krävs. Begränsat antal platser, först till kvar!

Tid: 8 maj, kl. 08.30 – 12.00

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm (karta)

ANMÄL DIG HÄR


Program

08.30 Flygfrukost och registrering

09.00 Vi har råvara och teknik för bioflygbränsle

 • Inledning, Henrik Littorin, Svenskt Flyg
 • Utredning om styrmedel för att främja biobränsle för flyget, Andreas Kannesten, Miljö- och energidepartementet
 • Det finns gott om svensk råvara för bioflygbränsle, Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem, Lunds Universitet
 • Inhemsk produktion av Biojet från skogsrester,  Ylwa Alwarsdotter, Sekab
 • Bioflygbränsle – en lösning för att tas i bruk finns redan idag, Andreas Teir, Neste

10.15 Kaffe

10.45 Konkurrenskraftiga priser och marknad för bioflygbränsle

 • Så producerar vi bioflygbränsle till konkurrenskraftigt pris, Erik Furusjö, RISE Bioeconomy / Luleå Tekniska Universitet
 • Så kan BRAs kunder köpa biobiljett redan nu, Anna Soltorp, BRA Flyg
 • Norsk politik för bioflygbränsle – Ligger norrmännen före i spåret? Kåre Gunnar Fløystad, ZERO, Norge
 • Marknaden för bioflygbränsle – Erfarenheter och vägar framåt, Thorbjörn Larsson, BP AIR
 • Sammanfattning av dagen, Gustav Melin, Svebio

12.00 Slut för dagen

Du som är anmäld men inte dyker upp får betala 500 kr i en så kallad no-show-avgift. Avbokning sker genom att kontakta Svebio, post@svebio.se eller 08-441 70 80, före den 2 maj.

 

 

 

Fakta om flygets finansiering och klimatpåverkan

Svenskt Flyg har tagit fram ett dokument som översiktligt presenterar fakta om flygets finansiering och klimatpåverkan. I slutet beskrivs även hur flyget, med hjälp av bland annat bränsle­byte och teknikutveckling, kan utgöra en långsik­tigt hållbar del i det svenska transportsystemet.

Ladda ner rapporten >>

 

 

 

 

 

 

 

Svenskt Flygs ordförande kommenterar kritiken från miljöministern

I Dagens Nyheter intervjuas miljöministern Karolina Skog och går till hårt angrepp på flyget i Sverige och vår generalsekreterare Henrik Littorin. Jag finner detta agerande ovärdigt en minister för Sveriges regering och jag häpnar över den nivå som en ledande företrädare för vårt land uttalar sig. Det är ingen tvekan om att flyget har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan. Det är en kritisk fråga för vår bransch och vårt klimat. Därför har vi inom det svenska flyget bland annat gjort följande de senaste åren:

 • Tagit initiativ till en Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige med målet om ett helt fossilfritt flyg.
 • Årligen investerat miljardbelopp i nya flygplan som kraftigt minskar utsläppen.
 • Samlat flygrelaterad spetsforskning i det strategiska innovationsprogrammet Innovair.
 • Varit med och enats om ett globalt mål att halvera flygets utsläpp i absoluta tal till 2050.

Som alla kan se både gör flygbranschen insatser och vill göra mer för att vi ska bli ett mer klimatvänligt transportmedel. Men vi kan inte göra det i en konflikt med vår egen regering. Vi måste ha stöd av och samarbeta med vår regering och olika myndigheter. Det vi ser nu är att olika företrädare för myndigheter och forskning skapar egna sätt att räkna och mäta på som inte är gängse internationellt. Att detta stöds av miljöministern är minst sagt oroväckande.

Jag som ordförande reagerar också starkt på att en minister går till angrepp på enskilda medlemmar i vår förening. I Sverige hyllar vi såväl yttrandefrihet som föreningsfrihet. Jag skulle avråda en minister från att uttala sig som miljöministern nu gjort. Det är allvarligt om enskilda företrädare, företag och myndigheter ska åläggas munkavle av en ledande politiker. Det om något är att gå i Donald Trumps fotspår.

Jag utgår från att det som nu återges i Dagens Nyheter är ett olyckligt felsteg som snart korrigeras. Klimatfrågan är för viktig för att en minister och regering ska ha en politisk konflikt med en av de viktigaste branscherna i Sverige. Genom ömsesidig respekt och god ton framöver hoppas jag att vi gemensamt ska kunna fortsätta att utveckla hållbarhetsarbetet inom luftfarten. Flyget är, givet Sveriges placering och geografi, helt avgörande för att människor, företag och föreningsliv ska kunna resa och för att vi ska kunna ha en relation till omvärlden.

Niklas Nordström
Ordförande Svenskt Flyg

 

 

Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka 2017

Pressmeddelande 2018-01-16

Under 2017 ankom och avreste närmare 47 miljoner människor vid svenska flygplatser. Det är 6 procent fler än under 2016.

– Efterfrågan på flygresor visar än en gång hur viktigt flyget är för tillgängligheten inom samt till och från Sverige. Flyget är långväga kollektivtrafik och en förutsättning för att människor ska kunna transportera sig över längre avstånd, säger Svenskt Flygs generalsekreterare Henrik Littorin.

Antalet starter och landningar ökade med 3 procent och är färre nu än vad de var för 20 år sedan. Större flygplansmodeller och högre beläggningsgrad är några av förklaringarna. Det i kombination med en kraftig energieffektivisering gör att utsläppen ligger kvar på samma nivå som för tio år sedan trots att antalet passagerare växt med mer än 12 procent under samma period. Det samlade in- och utrikesflyget står för mindre än 5 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Flygresenärerna betalar dessutom fullt ut för flyget infrastruktur via biljettpriset till skillnad från bland annat järnvägen som får infrastrukturen till största delen betald av staten.

– Flyget gör att hela Sverige kan leva och är en av förutsättningarna för att Sverige ska fortsätta att vara ett av världens mest exportberoende länder. Detta dessutom utan att belasta statsbudgeten. Flyget står nu inför en övergång till hållbart fossilfritt bränsle. Detta fungerar i dagens flygplan och går att flyga med redan nu. Genom att få igång storskalig produktion till ett konkurrenskraftigt pris kan staten bidra till att skynda på denna omställning. Därmed kan vi säkerställa att resandet kan fortsätta att öka i takt med efterfrågan samtidigt som de redan låga utsläppen minskar drastiskt, säger Henrik Littorin.

Sverige har ca 40 flygplatser med kommersiell flygtrafik. Vid dessa flygplatser ankom och avreste 30,9 miljoner utrikesresenärer och 15,8 miljoner inrikesresenärer. Antalet starter och landningar i kommersiell trafik uppgick till ca 267 000.

Update, november 2017

Se fler nyhetsbrev och prenumerera här >

Förändringar på Svenskt Flyg – Ny generalsekreterare

Den 27 november tillträder Henrik Littorin som tillförordnad generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Henrik arbetar i dagsläget som senioranalytiker på Swedavia och har femton års erfarenhet av analysarbete inom flygbranschen. Henrik Littorin nås på 0734-331998 samt info@svensktflyg.se.

Anna Wilson, Svenskt Flygs generalsekreterare sedan 2011 har tillträtt tjänsten som Head of Public & Regulatory Affairs på SAS (anna.wilson@sas.se).

Oppositionens budgetmotioner – kritiska till flygskatten

Den 20 september presenterade regeringen sin höstbudget med ett förslag på en svensk nationell flygskatt – detta trots att förslaget saknar stöd från en majoritet i riksdagen. Samtliga Allianspartier och Sverigedemokraterna är nämligen negativa till införandet av flygskatten. Det tydliggör partierna i sina enskilda budgetmotioner som presenterades under första veckan i oktober.

Allianspartiernas budgetmotioner delar en gemensam inledning vari regeringen kritiseras för att ha ”försenat centrala infrastrukturprojekt, samt öppnat upp för nedläggningar av regionala och stadsnära flygplatser, åtgärder som riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för tillväxten i hela Sverige”. I de enskilda budgetmotionerna tar partierna tydlig ställning mot förslaget om flygskatt:

 • Moderaterna tar tydlig ställning mot flygskatten och exkluderar, explicit, skatteintäkterna från skatten under budgetposten ”Nej till införande av en nationell flygskatt”.
 • Centerpartiet skriver att ”regeringens omvändning i frågan bekräftar att Centerpartiets kritik mot flygskatten har varit riktig och att dess negativa konsekvenser för Sverige är omfattande. En flygskatt som tvingar fram subventioner i andra änden är ingen effektiv klimatpolitik”.
 • Liberalerna skriver att ”flygskatten bör avvisas” trots att ”skattenivåerna sänkts jämfört med vad som ursprungligen aviserats”.
 • Kristdemokraterna ”tillbakavisar regeringens förslag om införandet av flygskatt. I enlighet med detta [tillbakavisas] också regeringens försök att kompensera regionala flygplatser för införandet av denna skatt”.
 • Sverigedemokraterna kritiserar skatten ur flera aspekter och skriver ”Flygskatten är med andra ord inte alls en kostnadseffektiv skatt.

– Oppositionspartiernas kritik mot flygskatten befäster återigen bilden av att förslaget saknar stöd från en majoritet i riksdagen. Samtidigt som det är glädjande att se ett stort stöd mot flygskatten kan man inte sluta förvånas av regeringens beslut att gå vidare med detta uppenbart skadliga förslag, säger Niklas Nordström, ordförande Svenskt Flyg.

Regeringen aviserar utredning om biobränsle

Redan innan sommaren kom de första indikationerna på att regeringen planerade att tillsätta en statlig utredning för att se över användandet och utvecklingen av biobränslen inom flyget. Beslutet offentliggjordes dock först i regeringens höstbudget vari den tilltänkta utredningen nu aviserats.

– Regeringen vill uppmuntra användandet av biobränslen inom flyget. Därför tillsätter regeringen en utredning för att analysera om det behövs styrmedel för att öka andelen förnybara bränslen, skriver regeringen i budgetproposition.

Svenskt Flyg välkomnar utredningen även om den skapar en del frågetecken.

– Varför kom flygskatten först och utredningen sedan? Det borde ju vara tvärtom. Flygbolagen tar redan ett stort ansvar och investerar i nya bränslesnåla motorer och gör försök med biobränsle. Det ska vi uppmuntra, men skatten kommer att försena den omställning som branschen redan håller på med. Jag hoppas också att flygbranschen blir delaktig i utredningen, säger Niklas Nordström, Svenskt Flyg.

Regeringen har formellt sett inte tillsatt utredningen varför ingen utredare ännu utsetts. Inte heller har en officiell tidplan för utredningsuppdraget presenterats.

Regeringens budget går att hitta här.

Se fler nyhetsbrev och prenumerera här >