Johan Ericsons (WSP) presentation ”Flygskatt – en samhällsekonomisk analys” från den 1/7

wsp

Presentation av ny rapport från WSP som behandlar luftfartens betydelse för samhällsekonomin. Vad kan konsekvenserna bli för Sverige med en flygskatt och vad är erfarenheterna från andra länder. Vilken påverkan har luftfarten på klimatet och är skatter den bästa lösningen?

Ladda ner presentationen här »

 

Malmö Aviation preimärflyger med biobränsle – Köp en ”bio-biljett” när du ska till Almedalen!

biojetflygetIdag den 26 maj genomförde Sverigeflyg och Malmö Aviation sin premiärflygning med biobränsle. Premiärturen gick mellan Bromma och Visby och var också starten på ett nytt koncept där resenärer ska kunna välja att flyga på biobränsle.

Tidigare i år anslöt sig Braathens Aviation, där bland annat Sverigeflyg och Malmö Aviation ingår, som första flygbolag till Fly Green Fund som är ett nordiskt initiativ som ger företag och organisationer möjlighet att vara med och minska sin klimatpåverkan genom att kick-starta marknaden för flygningar i Norden med bioflygbränsle. Det sker genom samfinansiering av den extra kostnad som finns idag för biobränsle jämfört med fossilt bränsle, samt för att starta upp tillverkning av bioflygbränsle i Norden av lokala nordiska råvaror. Hittills har det högra priset och den begränsade tillgängligheten på biobränsle stoppat storskalig användning. Idag är biobränslet 3-4 gånger dyrare än vanligt flygbränsle men med större efterfrågan och volymer kommer priset gå ned.

– Det är viktigt att vi kommer igång med att flyga på biobränsle. Dels för att visa marknaden att efterfrågan finns och dels för att visa att flyget kommer kunna minska sina klimatavtryck betydligt mer än vad t.ex. en flygskatt skulle kunna bidra med, säger Anders Ehrling, VD och koncernchef för Braathens Aviation.

I Norden finns möjligheter att skapa en bioflygregion på riktigt. Råvarorna för att tillverka biobränsle finns, och tack vare samarbeten som Fly Green Fund görs biobränsle tillgängligt.

Hållbarhetschef Ann-Sofie Hörlin är mycket nöjd över att ha förverkligat den första bio-flygningen för Braathens Aviation.

–Premiärflygningen var startskottet för den testperiod för Bioflyg som startar med Almedalsveckan. Våra kunder som reser till Almedalen kommer kunna köpa ”bio-biljetter” vilket innebär att de kan välja om de vill flyga på biobränsle. Målet är att göra detta till en del av vårt erbjudande och kundernas vardag, avslutar Hörlin.

Premiärflygningen skedde med BioJet som består av 48 procentig förnybart biobränsle på en av flygplanets två motorer. Flygplanet som genomförde flygningen var av typen SAAB 2000.

Koldioxiddebatten är för viktig för att styras av Åsa Romsons känslor

Klimatdebatten är allt för viktig för att styras av känslor och antaganden. Vill vi göra reell nytta måste våra beslut vara baserade på fakta – och utifrån det forma både politik och styrmedel som hanterar utsläppen men möjliggör för tillgänglighet och konkurrenskraft. Den senaste tiden har det lyfts en rad felaktiga påståenden i debatten – nu senast av Miljöminister Åsa Romson (MP) på Di debatt den 12 maj. Flygets samhällsnytta behöver även föras in i debatten, bara idag så flyger över 100 000 människor till eller från Svenska flygplatser – på möten och jobb, på semester eller hem till nära och kära. Våra anledningar skiftar – men en sak är gemensam, tillgänglighet och flyg möjliggör för handel, jobb och tillväxt i ett stort och glest befolkat land som Sverige.

Påståendet att utsläppen från svenskars flygresor skulle ha fördubblats under de senaste 20 åren är direkt felaktigt. Samma sak gäller för påståendet att det skulle vara i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Enligt Romsons egna experter på klimatutsläpp vid Naturvårdsverket släppte personbilar i Sverige ut 10,75 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2013. Jämför detta med 2,8 ton koldioxidekvivalenter totalt från både inrikes- och utrikesflyget. Detta är Sveriges officiella statistik som dessutom redovisas till FN, men som i Romsons debattartikel översätts till ”i samma storleksordning”.

Under de senaste 40 åren har utsläppen per passagerarkilometer minskat med över 70%. Utan några flygskatter. Kreativt siffertrixande leder tanken fel och riskerar att Sverige går före men utan någon reell klimatnytta. Flyget ingår sedan 2012 i EU:s handel med utsläppsrätter, ETS. Sverige har varit drivande för ett globalt system inom FN och ICAO. Något som kommer att förhandlas och förhoppningsvis beslutas redan nästa år. Vi välkomnar att Sverige fortsätter att driva på arbetet på global nivå istället för att införa nationella särregler.

Resultatet av att ”gå före” och införa en svensk flygskatt blir en snedvridning av konkurrensen till fördel för utländska flygföretag och försämrade flygförbindelser inrikes och utrikes. Samtidigt som effekten på utsläppen förmodas bli försumbar. Miljöpartiets tidigare förslag till flygskatt bedömdes kunna minska utsläppen med en tiondel av vad fortkörningar och felaktigt däckstryck orsakar varje år.

Internationella erfarenheter visar att införandet av en nationell flygskatt även leder till ett stort antal förlorade arbetstillfällen, framförallt inom besöksnäringen – när turister väljer andra destinationer i Europa och Norden. Resan till Sverige blir helt enkelt för dyr. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp i hela samhället som undviker att försämra svensk konkurrenskraft.

Svensk flygnäring tar ansvar och har bidragit till utvecklingen av gröna inflygningar, nya motortyper, alternativa bränslen, klimatsmarta flygplatser och fjärrstyrd flygtrafikledning. Bara under kommande år investerar svenska flygbolag närmare 28 miljarder kronor i nya och effektivare flygplan. Om Romson vill gå före borde hon stödja svensk flygteknisk forskning och besöka Karlstad Airport, flygplatsen med världens första tankstation för biojet – biobränsle för flyget. Genom innovation, istället för pålagor, skulle Romson kunna arbeta för att man ska kunna tanka biojet på Sveriges alla 40 flygplatser. Det skulle ge Sverige en världsledande position inom biodrivmedelsmarknaden för flyg. Den och många andra tekniska lösningar finns. Om Romson är intresserad av fakta och forskning, så finns det en väg klar där vi utan att riskera jobb och turistintäkter kan leda vägen för ny och miljövänlig innovation på flygområdet.

Svenskt Flyg i Almedalen 2015

almedalen2

Svenskt Flyg arrangerar en eftermiddag i tillgänglighetens tecken
den 1 juli kl 11.40 – c:a 18.00.

Platsen är Gate Almedalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

Diskussionerna under eftermiddagen kommer bl.a. att handla om hur städer och näringsliv ska kunna konkurrera och attrahera talanger, turister, internationella företag och investeringar. Det är inte lägre storleken eller den geografiska platsen som avgör ett lands välstånd eller ett företags eller en människas möjligheter att lyckas globalt. Det hänger på att vi är tillgängliga och anslutna mot resten av världen. Därför behöver Sverige en flygstrategi med syfte att stärka konkurrenskraften hos flygnäringen och säkra den allra bästa flygtillgängligheten.

I år är det även fantastiskt glädjande att kunna berätta att det aldrig tidigare varit så många flygarrangemang under almedalsveckan. Flyget diskuteras hos politiska partier, handelskammare och bland Svenskt Flygs medlemmar.

Swedavia arrangerar intressanta seminarier under hela veckan i Gate Almedalen. Det tidigare samarbetet Flygets Dag har blivit Aerospace Almedalen och torsdagen den 2 juli debatteras det flyg och rymd. Platsen är East Sweden Arena, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby. Årets tema är internationell samverkan och det blir diskussioner kring bemannat och obemannat, civilt och militärt – tekniskt, filosofiskt och nytänkande – från flyget och hela vägen ut i rymden.

Nytt för i år är att du som almedalsresenär kan köpa en eller flera biobiljetter som täcker kostnaden för bioflygbränsle enkelväg till Almedalen. Se information längre ner i mejlet.

VI SES I ALMEDALEN!

 

PROGRAM 1 JULI

11.40 Lättare dumplinglunch från ”vår” Food Truck

12.00 – 12.50   Luftfarten – problem eller möjlighet? Om flygets effekter på klimat och samhällsekonomi
Ny rapport från WSP som behandlar luftfartens betydelse för samhällsekonomin. Vad kan konsekvenserna bli för Sverige med en flygskatt och vad är erfarenheterna från andra länder. Vilken påverkan har luftfarten på klimatet och är skatter den bästa lösningen? (Ladda ner presentationen här)

Medverkande:
Johan Ericson, infrastrukturexpert, WSP. Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg. Henrik Littorin, omvärldsanalytiker Swedavia. Jakop Dalunde (Mp), riksdagsledamot. Rikard Larsson (S), riksdagsledamot. Jessica Rosencranz (M), riksdagsledamot. Representanter från de politiska partierna.
 
12.50 – 13.30   En nationell flygstrategi – inflaggning inte utflaggning
Sverige är i akut behov av en flygstrategi som stärker konkurrenskraften. Flyget och jobben håller på att flaggas ut och vi ser samma utmaningar som sjöfarten haft i många år. När ska våra politiker vakna och säkerställa att Sverige är ett land där företag vill investera i, inte flagga ut från?

Medverkande:
Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg. Pia Berglund, vd, Svensk Sjöfart. Jimmie Bergqvist, Head of Production och Chief Executive Officer, Braathens Regional. Martin Linder, andre vice ordförande Unionen.
 
13.30 – 13.50   Infrastrukturminister Anna Johansson
Infrastrukturminister Anna Johansson ger regeringens bild av den svenska flygnäringens utmaningar och möjligheter.
 
14.00 – 14.45   Vår urbana framtid – där flyget är både centralt & hållbart
Vi går mot ett urbant samhälle där möten mellan människor över nationsgränser blir allt viktigare. Sverige behöver förbereda och planera för en framtid där inte platsen utan räckvidden är det centrala. Hur kan flyget bidra och vara hållbart?

Medverkande:
Per Schlingmann, föreläsare och författare. Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Stina Billinger, planeringschef, Näringsdepartementet. Torborg Chetkovich, vd/koncernchef, Swedavia. Ann-Sofie Hörlin, hållbarhetschef, Braathens Aviation.
 
15.15 – 16.15   Hela Sverige inom räckhåll – hur säkrar vi tillgänglighet och konkurrenskraft?
I en globaliserad värld måste Sverige finnas med på kartan. Konkurrensen är hård mellan städer, länder, flygbolag och flygplatser, mellan turistattraktioner och om näringslivets investeringar. Vilka möjligheter ger världens bästa tillgänglighet för näringslivet och vilka är utmaningarna för flyget?

Medverkande:
Frank Hojem, kommunikationsdirektör, LKAB. Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare. Ulrika Hallesius, Director Corporate Communications & Public Affairs, VisitSweden. Carl-Johan Stålhammar, vd, Wisby Strand Congress & Event. Hans Ollongren, Head of Public & Regulatory Affairs, SAS. Anders Ehrling, vd/koncernchef, Braathens Aviation. Thomas Ramdahl, kommersiell direktör, Norwegian.
 
16.15 – 18.00 c:a   Bio-mingel
Välkommen till ett bioflygbränslemingel med flygbolagen SAS och Malmö Aviation som flyger på bioflygbränsle till Almedalen och Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fund som tillsammans med våra resenärer gör det hela möjligt!


aerospace-almedalenAerospace Almedalen

2 juli 08.00 – 17.00
Plats: East Sweden Arena, Clarion Hotel Visby

Aerospace Almedalen samlar aktörer inom flyg och rymd. Årets Aerospace Almedalen har temat internationell samverkan där vi belyser Sveriges roll som en global aktör. Diskussioner om bemannat och obemannat flyg, civilt och militärt – tekniskt, filosofiskt och nytänkande – från flyget och hela vägen ut i rymden.

Se mer info och detaljerat program på flygetsdag.se »


Köp Bio-biljetter!

fly-green-fundI år kan Almedalsresenärer köpa en eller flera biobiljetter som täcker kostnaden för bioflygbränsle enkelväg till Almedalen. Kostnaden är 150 kronor per biobiljett. Vi hoppas på ett stort intresse det är från allmänhet, näringsliv och politiker att flyga på bioflygbränsle. SAS, Malmö Aviation och Sverigeflyg i samarbete med Swedavia, kommer också att genomföra flera flygningar på bioflygbränsle till Almedalen

Så ta nu chansen både att vara bland de första att boka en biobiljett (om du ska till Almedalen) och att lära dig mer om bioflygbränsle.

Boka din biobiljett på www.flygreenfund.se »

 

Flyg din UAV säkert med LFVs nya webbkarta

dronechart

LFV har publicerat en specialgjord karta på webben för att underlätta för UAV-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. UAV-kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data.

Drönare benämns lite olika men UAV, UAS eller RPAS är de vanliga branschbegreppen. (Unmanned Aircraft Vehicle/System och Remotly Piloted Aircraft System).

Generella regler och tillstånd har Transportstyrelsen hand om, läs mer här.

Över 25 miljoner passagerare i utrikesflyget 2014

Efterfrågan på flygtransporter fortsätter att öka 2014. Utrikes +4,3% och inrikesflyget +4%. 26 av 40 flygplatser ökade antalet resenärer. Statistik från 2014 tabeller kan laddas ned här.

Ett ökat flygresande i Sverige skapar jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala tillgänglighet. Flyget är en möjliggörare som skapar tillväxt och knyter samman Sverige med sin omvärld.

Flygets direkta bidrag till svensk BNP beräknas till 53 miljarder kronor årligen. Över 60 miljarder kronor spenderas i Sverige varje år av resenärer som anländer till Sverige med flyg, över 50% av alla besökare flyger hit. När det gäller arbetstillfällen skapar flygnäringen över 44 000, och bidrar till ytterligare 100 000 inom besöksnäringen.

Sverige behöver alla arbetstillfällen vi kan skapa, och flyget är ett trafikslag som möjliggör jobb i snabbväxande företag inom turism-, tjänste- och industrisektorn.

Efter rapporter om ökat flygresande så hör vi ofta röster om att resandet och utsläppen måste minska. Det finns politiska förslag på en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. En sådan skatt skulle kunna minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år och tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin. Ingenting tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar.

Lokalt och globalt, på individ – som företagsnivå är Sveriges tillgänglighet en förutsättning för fortsatt tillväxt. Även om geografi är konstant så förändras världen, och vi med den. Nya marknader uppstår och befintliga marknader förändras och utvecklas.

Hur skapar vi med bakgrund av detta de allra bästa förutsättningarna för arbete, upplevelser, turism, utbildning, export och mycket mer i vårt samhälle som är beroende av tillgänglighet? Hur får vi ett konkurrenskraftigt Sverige där företag vill etablera sig, tillverka, forska och utvecklas? Hur skapar vi naturliga vägar till och från Sverige? Och hur gör vi det på ett hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat sätt?

Flygnäringens betydelse i samhället för att skapa möten mellan människor mellan länder, över kontinenter och därmed göra världen inom räckhåll är helt unik. Mobilitet och tillgänglighet främjar tillväxt, och den svenska industrins möjligheter att exportera och handla med hela världen är en förutsättning för framtida arbetstillfällen.

Flygnäringens natur är global – men de lokala vinster och förutsättningar det skapar vill vi lyfta fram. Läs mer i vår framtidsagenda för flyget>

sa-lyfter-vi-sverige-banner

Flyget riskerar att försvinna från Sverige

Flyget står inför ökad konkurrens. För att behålla en svensk flygnäring krävs stora förändringar och ett nytt synsätt från företagen, politiker, fackföreningar och myndigheter, skriver Peter Jeppsson och Anna Wilson i SvD.

De senaste decennierna har flygbranschen genomgått stora förändringar i Sverige, likväl som i övriga världen. De tidigare dominerande, nationellt ägda bolagen har fått konkurrens från allt fler aktörer, framförallt från lågkostnadsbolag. Marknadstrycket har på många sätt utvecklat branschen till att bli mer kundanpassad och innovativ.
Men det har även inneburit stora prövningar för företag och medarbetare inom den svenska flygbranschen då det bland bolagen blivit allt vanligare att
flytta dess verksamhet utanför Sverige för att minska kostnaderna.

Vi såväl som företag och medarbetare ser att flygbranschen fortsatt står inför stora prövningar och konkurrens. Vi måste därför arbeta för att underlätta och förbättra för svenska företag, annars riskerar många arbetstillfällen att gå förlorade. Trots flygets betydelse för näringslivet och de framsteg som görs inom
miljöarbetet, diskuteras flyget från politiskt håll ofta i negativa termer och trots den tuffa konkurrenssituationen och att flygets infrastruktur är helt
självfinansierad, framförs krav på för Sverige unika skatter. Detta kompletterat med väsentligt höjda myndighetsavgifter under senare år, kommer att bidra till den negativa spiralen. Därför vill vi tillsammans med berörda fackförbund stärka dialogen med riksdag och regering för att finna lösningar som kan minska avgifts- och regelbördan.Men ansvaret vilar inte bara på politikerna. Kollektivavtalen som reglerar villkoren i flygbranschen är rester från den tid då stora statliga bolag dominerade marknaden. Dessa avtal måste bli mer flexibla och moderniseras. Kunderna har sedan länge vant sig vid ett lägre pris på
flygbiljetterna, något som flygbolagen måste anpassa sig efter för att kunna överleva. Många villkor är kvarlevor från en tid då situationen på
marknaden såg helt annorlunda ut. Ska den svenska flygnäringen ha en framtid och kunna erbjuda anställningar med rimliga villkor krävs konkurrenskraftiga kollektivavtal. Annars riskerar vi en minskande andel svenska företag och allt färre anställda med svenska kollektivavtal.

Den svenska flygbranschen står idag inför en situation där det för varje år som går blir färre svenska bolag och färre anställda kvar i Sverige. Utan förändring är risken uppenbar att vi har generösa avtal för en bransch som slutat att existera i Sverige. Gemensamt bör vi sträva efter att Sverige ska vara ett attraktivt land att bedriva verksamhet i där ambitionen är inflaggning i stället för utflaggning. Därför vill vi innan tiden är ute, gemensamt med berörda fackförbund och politiker stärka dialogen för att hitta lösningar och utveckla en nationell strategi för luftfart.

PETER JEPPSSON
vd Svenska FlygBranschen
ANNA WILSON
generalsekreterare Svenskt Flyg

2014: Rekordmånga utländska besökare till Sverige

Sverige lockade rekordmånga utländska besökare under 2014, antalet långväga besökare från länder utanför Europa steg med 22 procent jämfört med 2013. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent. Nästan samtliga regioner fick fler besökare från utlandet, flest kom till Stockholm och Västra Götaland.

Från Indien ökade övernattningarna med 24,6 procent och från USA med 11,7 procent. Kina ökade med drygt åtta procent, medan Japan minskade med 2,1 procent.

Många av alla nya besökare flyger till Sverige och antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med 2013. Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare.

http://www.tillvaxtverket.se/

http://www.tillvaxtverket.se/

Stora TransportDagen 15 april 2015

Stora TransportDagen 15 april lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Temat för dagen är Våra transporter – hur ser den nära framtiden ut? Bland årets talare finns infrastrukturminister Anna Johansson (S), Trafikutskottet ordförande Karin Svensson Smith (MP) mfl

Mer information och anmälan>

Organisatörer tillsammans med TransportGruppen är Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, Svenska Taxiförbundet, Svenskt Flyg, Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag.

Vilseledande forskare bortser från Naturvårdsverkets egna fakta

Ett antal debattörer föreslår på DN debatt att en särskild koldioxidskatt på flyg ska införas i Sverige. Frågan är inte ny. Redan 2006 beslutades om en särskild flygskatt och trots att skatten avskaffades innan den hann träda i kraft så fick vi uppleva de negativa konsekvenserna av en sådan skatt. Flera flyglinjer stängdes vilket försämrade tillgängligheten för stora delar av landet.
Det är viktigt att diskussionen om hur vi ska nå klimatmålen är saklig och baseras på fakta. Klimatdebatten är alltför viktig för att styras av kreativt siffertrixande och subjektivt tyckande. Det är milt sagt märkligt hur forskarna konsekvent redovisar uppgifter som motsäger Sveriges och FN:s officiella statistik.

Det svenska inrikesflyget står för cirka en procent av landets totala utsläpp. Detta ska jämföras med svenska transportsektorn som står för cirka en tredjedel av landets utsläpp. Vägtrafikens utsläpp under en månad motsvarar inrikesflygets totala utsläpp under närmare tre år.
Vidare har internationella klimatpanelen IPCC sedan tidigare konstaterat att de beräkningsmetoder som används i artikelförfattarnas rapport är felaktiga och inte bör användas. I rapporten redovisas utsläpp som är närmare fyra gånger så stora som vad FN, Naturvårdsverket eller andra officiella källor redovisar. Dessutom bortser författarna helt från det faktum att cirka 30 procent av utrikesresandet till och från Sverige sker av utländska resenärer vilket ytterligare bidrar till att valda jämförelser och slutsatser blir missvisande.

De länder som tidigare infört olika former av flygskatter har dragit tillbaka dessa. Såväl Danmark som Irland har avvecklat sina flygskatter. Nederländerna avskaffade sin redan året efter dess införande. Detta efter att landets BNP minskat med 11 miljarder kronor som en direkt följd av skatten.
Trots att forskarna skriver att globala handelssystem vore den mest effektiva lösningen så föreslår man nationella särregler och en svensk flygskatt. Vilket skulle innebära en obefintlig miljönytta, men få mycket allvarliga konsekvenser för jobb och tillgänglighet i hela Sverige. Därför behövs internationella spelregler. Flyget ingår sedan 2012 i EU:s handel med utsläppsrätter, ETS. Och Sverige har varit drivande för ett globalt system inom FN och ICAO. Något som kommer att förhandlas och förhoppningsvis beslutas redan nästa år.

Flygbranschen är mycket angelägna om att ta sitt ansvar för att minska koldioxidutsläppen, bara under kommande år investerar svenska bolag närmare 28 miljarder kronor i nya och effektivare flygplan. Tack vare forskning och utveckling har utsläppen per passagerarkilometer minska med över 70 procent de senaste 40 åren.
Som enda internationella bransch har vi satt upp målet att halvera de globala koldioxidutsläppen 2050 jämfört med 2005. Detta inom FN-organet ICAO där vi som första internationella bransch också enats om att ta fram ett globalt system för att hantera flygets utsläpp.
Flera åtgärder som branschen arbetar med är nya biobränslen, förbättrad motorteknologi och effektiviserade flygvägar. En fortsatt utveckling av biobränslen i stor skala för flyget har möjligheter att minska utsläppen med över 80 procent.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva och är i grunden den långväga kollektivtrafiken. Över 70 procent av resorna mellan Stockholm och Norrland genomförs med flyg. Denna tillgänglighet skapar enligt studier som Oxford Economics gjort 100 000 arbetstillfällen i hela Sverige och ytterligare 20 000 kommer skapas under de kommande fem åren.

En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Att Sverige ensidigt inför en nationell flygskatt är inte en lösning. I stället för miljönytta skulle utrikesflyget bara flytta till våra grannländer medans den regionala tillgängligheten, särskilt på landbygden, kraftigt skulle försämras och jobben inom flera näringar hotas.

Anna Wilson
Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg
Föreningen Svenskt Flyg representerar den svenska flygnäringen. Medlemmar är Svenska Flygbranschen, Swedavia, GKN, SAAB, LFV och SRF AB – Svenska Regionala Flygplatser.